Bestuurskamergedrag en de belangrijkste principes van bestuur | Boardroom

Boardroom-dynamica moet word gerespecteerd zoals een samenspel onder drie aspecten van governance: bestuursstructuur, cultuur plus gedrag. De governancestructuur houdt zichzelf primair bezig met het proces en de taak met de bestuur – een systeem betreffende richting plus controle over de organisatie. Boven deze tijdperk over bestuurshervorming is regelmatig aandacht besteed. Plus dezelfde juiste bestuursstructuur ben zeker noodzakelijke beginsel voor uitmuntendheid in de directiekamer. Governancecultuur gaat aangaande de context van de machtsstructuren met de directiekamer. Elke bord bezit zeker reeks onuitgesproken en ongeschreven normen – en die culturele context is koning. Dat normen worden misschien gratis gearticuleerd, toch ze bestaan niettemin. Enkele bestaan bijvoorbeeld board-room.nl tamelijke bureaucratisch dichtbij de manier waarop zij de besluitvorming benaderen – gedreven door wetgeving en beleid. Anderen beheersen heel ontspannen en ongedwongen bestaat en aanlanden gedreven door relationele dynamiek onder regisseurs. Enige boards bezitten dezelfde sterke leider die zeker hiA«rarchische toon zet. Sommigen concentreren zichzelf mogelijk zwaar met u proces, ondertussen anderen zich mogelijk primair richten bij u antwoord over de proces. Sommigen gedragen zichzelf wellicht heel behoorlijk ingeval zeker gezin onderhand anderen erg zakelijk bestaan bestaat. Elke directeur in u bestuur weet hoeveel de culturele verwachtingen van hen zijn en zoals ze dat niets uitvoeren, mogen zij de vluchtig leren. Gelijk slechts dezelfde vergadering alsof twee moet de nieuwe directeur begrijpen ook wel hoe hij “past” in de cultuur. U is in uw culturele context dat dezelfde bord ervoor moet zorgen deze het gratis bij dus patroon over “groepsdenken” valt. Groepsdenken betekent ie volgen door dezelfde kudde mentaliteit: wanneer dus kritische massa over vocale leiders met ie bord iets beslist, volgt de rest met de groep door geaccepteerd te belanden wanneer percentage van de groep. Hoe langere directeuren samenwerken door gelijk bord, hoe groter de potentie deze ze zich bezighouden met groepsdenken. Dit zegt dat zij minder spoedig geneigd mogen bestaan aanvragen binnen genereren die de samenhang van de groep beheersen schaden. Het is genkele mindere bedrijf door culturele normen aan u bestuurskamer bij beschikken over, het is erg louter beslist negatief zoals die normen gezicht deze bestuurders hen richting uitgaan en verantwoordelijkheden controleren. Governancegedrag met directeursbevoegdheid is de derde bestuursdynamiek die in uw directiekamer werd ingezet. Dat heeft erbij fabriceren betreffende:

  • wie ben daar met ie bord
  • de vaardigheden en ervaring met de directeuren ingeval beslist collectief en individueel
  • u karakter en de persoonlijke gedragsstijl met bestuurders, plus
  • ie karakter plus competentie koppeling met dat bestuurders aan de strategische richting met de organisatie

management board

Hoewel vaak personaliteitstrekken, houding, sociale genaden plus andere kwesties voor persoonlijk gedrag ingeval de ‘zachte vaardigheden’ worden gekenmerkt, is dit boven onze belevenis veruit de ‘hardere vaardigheden’ als de erom gaat zij erbij corrigeren. Naargelang regisseurs hun rollen en verantwoordelijkheden vervullen, is daarginds beslist constante “opstoot” tegen de “heldere grens” medio bestuur plus bedrijfsvoering. Met ‘heldere lijn’ bedoelen we datgene besturen en management het eens moeten aanlanden aangaande wie aansprakelijk is voordat wat, en zeker duidelijke afbakening medio beide fabriceren, plus ervoor zorgen deze kritieke spullen gratis ‘tussen de scheuren’ vallen en evenmin ie onderwerp bedragen over conflicten / overlappen. Plus het is aan die randen precies waar we de handigste wrijving zien. Indien de governancestructuur faalt plus de heldere lijn worden doorbroken (door een bestuur alsof maar door het management), laten deze de sterke en zwakke dingen betreffende gedrag bekijken. Als de medewerkers zoals constant microbeheer voeren, dienen de mensen erg vaak ontmoedigd en machteloos aanlanden, alsof dienen zij starten over ie achterhouden over kritieke mededeling van de directeuren door ze buiten bedrijf te houden (dit worden eveneens toch ‘agendabeheer’ genoemd). In de bestuurskamer bestaan inhoud in uw soft skills een noodzakelijke aanvulling op de harde vaardigheden betreffende u directeurschap – de technische vereisten over de baan.